บริการให้เช่า

มีบริการระบบเครื่องเสียงห้องประชุมให้เช่าในราคาประหยัด

ขั้นตอนการขอเช่าระบบเครื่องเสียงห้องประชุมในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

 • 1.ค่าเช่าระบบเครื่องเสียงห้องประชุมและโปรเจคเตอร์ ตามความสว่าง และความละเอียด
  ความสว่าง 2,000 lm ความละเอียด 800×600 (SVGA) ค่าเช่าวันละ 500 ค่ามัดจำเครื่อง 10,000 บาท
  ความสว่าง 2,500 lm ความละเอียด 800×600 (SVGA) ค่าเช่าวันละ 900 ค่ามัดจำเครื่อง 10,000 บาท
  ความสว่าง 2,000 lm ความละเอียด 1024×768 (XGA) ค่าเช่าวันละ 900 ค่ามัดจำเครื่อง 20,000 บาท
  ความสว่าง 2,500 lm ความละเอียด 1024×768 (XGA) ค่าเช่าวันละ 1,500 ค่ามัดจำเครื่อง 20,000 บาท
  ความสว่าง 3,000 lm ความละเอียด 1024×768 (XGA) ค่าเช่าวันละ 2,000 ค่ามัดจำเครื่อง 30,000 บาท
 • 2.กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเช่าเครื่อง 1 วัน พร้อมชำระค่าบริการ
 • 3.สามารถมัดจำเครื่องเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต คืนให้หลังจากนำเครื่องเช่ามาคืน
 • 4.รับเครื่องเช่าได้ช่วง 16.00-18.00 คืนเครื่องก่อนเที่ยง (รับและคืน เครื่อง ณ ที่ร้านของเราเท่านั้น)

ตัวอย่างเช่นลูกค้าต้องการใช้เครื่องเช่าวันอังคาร สามารถเข้ามารับเครื่องได้วันจันทร์ช่วง 16.00-18.00
คืนเครื่องวันพุธก่อนเที่ยง คิดค่าบริการเท่ากับ 1 วัน