Soundvision เครื่องขยายเสียง

พบสินค้า 3 รายการ
D-2250 รหัส : D-2250
Soundvision D-2250
เครื่องขยายเสียงแบบดิจิตอล 2x250W @8 โอม Class D 2 แชลมีขนาด 19 นิ้ว
แร็ค 1U น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูงสุดจึงขับ ลำโพงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ราคา : 15,900.00 บาท
พิเศษ 13,900.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
D-2850 รหัส : D-2850
Soundvision D-2850
เครื่องขยายเสียงแบบดิจิตอล 2x850W @8 โอม Class D 2 แชลมีขนาด 19 นิ้ว
แร็ค 1U น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูงสุดจึงขับ ลำโพงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ราคา : 29,900.00 บาท
พิเศษ 26,900.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
D-8150 รหัส : D-8150
Soundvision D-8150
เครื่องขยายเสียงแบบดิจิตอล 2x150W @8 โอม Class D 8 แชลมีขนาด 19 นิ้ว
แร็ค 1U น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูงสุดจึงขับ ลำโพงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ราคา : 33,900.00 บาท
พิเศษ 31,500.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง

Page : 1