BOSCH ไมโครโฟน

พบสินค้า 14 รายการ
LBB 9080-10 รหัส : LBB 9080/00
BOSCH LBB 9080/00
ไมโครโฟน Dynamic Omnidirectional Dynamic Handheld
Microphone
ราคา : 1,500.00 บาท
พิเศษ 1,400.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
LBB 9099-10 รหัส : LBB 9099/10
BOSCH LBB 9099/10
ไมโครโฟน Dynamic Unidirectional Handheld Microphone
ราคา : 4,500.00 บาท
พิเศษ 4,275.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
LBB1949-00 รหัส : LBB1949/00
BOSCH LBB1949/00
ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์คอห่าน มีรูปแบบขั้วเดียวและคอห่านแบบปรับ
ได้สำหรับการประชุมการประชุม การบรรยาย และอื่นๆ ไมโครโฟนมีสาย
เคเบิลในตัวที่วัดความยาวได้ 78″ (2 ม.) อะแดปเตอร์ DIM เป็น XLR
ราคา : 6,800.00 บาท
พิเศษ 6,475.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
LBB 9600-20 รหัส : LBB 9600/20
BOSCH LBB 9600/20
ไมโครโฟน Condenser Hand held Microphone
ราคา : 5,200.00 บาท
พิเศษ 4,975.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
LBC 2900-15 รหัส : LBC 2900/20
BOSCH LBC 2900/20
เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งคำพูดและการแสดงด้วยการ
ตอบสนองความถี่ที่สม่ำเสมอ รูปแบบขั้วเดียว และโครงสร้างที่ทนทาน
ไมโครโฟนมีสวิตช์เปิด/ปิดแบบเลื่อนและสายเคเบิล
ราคา : 1,800.00 บาท
พิเศษ 1,700.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
PLE-1SCS รหัส : PLE-1SCS
BOSCH PLE-1SCS
เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งคำพูดและการแสดงด้วยการ
ตอบสนองความถี่ที่สม่ำเสมอ รูปแบบขั้วเดียว และโครงสร้างที่ทนทาน
ไมโครโฟนมีสวิตช์เปิด/ปิดแบบเลื่อนและสายเคเบิล
ราคา : 6,206.00 บาท
พิเศษ 5,800.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
LBB1946-00 รหัส : LBB1946-00
BOSCH LBB1946-00
ไมโครโฟนประกาศ 6 โซนอย่างมีสไตล์ สำหรับ
ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ ทิศทางเดียว บนก้านที่ยืดหยุ่น
ปุ่มเลือกโซนหกปุ่ม ปุ่มโทรทั้งหมด และชั่วขณะ
อัตราขยายสัญญาณที่เลือกได้ ตัวกรองเสียงพูด
ไฟแสดงสถานะ LED สำหรับการเลือกโซน
ราคา : 15,800.00 บาท
พิเศษ 15,000.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
LBB 1941-00 รหัส : LBB 1941/00
BOSCH LBB 1941/00
ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบ ทิศทางเดียว บนก้านที่ยืดหยุ่นได้
ปุ่ม PTT ชั่วขณะสำหรับการโทร, การออกแบบฐานโลหะที่มั่นคง
เกนที่เลือกได้ ฟิลเตอร์เสียงพูด และลิมิตเตอร์เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
สายเคเบิลคงที่และขั้วต่อต่อพ่วง 5 ม. สำหรับไมโครโฟนประกาศเพิ่มเติม
ราคา : 9,100.00 บาท
พิเศษ 8,600.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
LBB 1950-10 รหัส : LBB 1950/10
BOSCH LBB 19450/10
ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ทิศทางเดียวบนโต๊ะอย่างมีสไตล์บนก้านที่ยืดหยุ่น
Phantom ขับเคลื่อนโดยเครื่องขยายเสียง
กดปุ่ม PTT ชั่วขณะหรือสลับสำหรับการโทรที่มีลำดับความสำคัญในการติดต่อ
ไฟ LED สีเขียวแสดงว่าไมโครโฟนทำงานอยู่
การออกแบบฐานโลหะที่มั่นคงพร้อมสายเคเบิลคงที่ 2 ม.
ราคา : 5,100.00 บาท
พิเศษ 4,700.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
LBB 1956-00 รหัส : LBB 1956/00
BOSCH LBB 1956/00
ไมโครโฟนประกาศหกโซนอย่างมีสไตล์สำหรับ Plena Voice Alarm System
ปุ่มเลือกโซนหกปุ่ม ปุ่มโทรทั้งหมด และปุ่ม PTT ชั่วขณะสำหรับการโทร
เกนที่เลือกได้ ฟิลเตอร์เสียงพูด ลิมิตเตอร์ และระดับเอาต์พุตเพื่อความชัดเจนที่ดีขึ้น
ไฟ LED แสดงการเลือกโซน ความผิดปกติ และสถานะฉุกเฉิน
ราคา : 17,500.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
PVA-15CST รหัส : PVA-15CST
BOSCH PVA-15CST
ไฟ LED แสดงประกาศที่ฝาครอบไมโครโฟน
ปุ่มฟังก์ชั่นตั้งโปรแกรมได้อิสระ 15 ปุ่ม
แป้นพิมพ์ตัวเลขในตัว
ปุ่มเลือกสัมผัสนุ่ม
ราคา : 48,500.00 บาท
พิเศษ 41,900.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
PVA-20CSE รหัส : PVA-20CSE
BOSCH PVA-20CSE
ปุ่มฟังก์ชั่นตั้งโปรแกรมฟรี 20 ปุ่ม
ปุ่มเลือกสัมผัสนุ่ม
ราคา : 29,500.00 บาท
พิเศษ 25,900.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
PVA-15ECS รหัส : PVA-15ECS
BOSCH PVA-15ECS
ไฟ LED แสดงประกาศที่ฝาครอบไมโครโฟน
ฟรี 15 ปุ่มฟังก์ชั่นที่ตั้งโปรแกรมได้
ปุ่มสัญญาณเตือนและสวิตช์กุญแจจากโรงงาน
แป้นพิมพ์ตัวเลขในตัว
ปุ่มเลือกสัมผัสนุ่ม
ราคา : 89,500.00 บาท
พิเศษ 61,900.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง
PLM-8CS รหัส : PLM‑8M8
BOSCH PLM‑8M8
สัมผัสแบบ Capacitive
การเลือกโซนที่ตั้งโปรแกรมได้
การออกแบบที่สวยงามทันสมัย
ขับเคลื่อนจาก PLM‑8M8
ต่อพ่วงเพื่อเชื่อมต่อกับไมโครโฟนประกาศหรือแผงควบคุมผนัง
ราคา : 45,500.00 บาท
พิเศษ 39,900.00 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าขนส่ง

Page : 1