โปรเจคเตอร์ ACER

C202i PD1320Wi PD1520i P6200S
Acer C202i Acer PD1320Wi Acer PD1520i Acer P6200S
P5330W P5530 X1123H P1150
Acer P5330W Acer P5530 Acer X1123H Acer P1150
X1223H P1250 X1226H H6517ABD
Acer X1223H Acer P1250  Acer X1226H  Acer H6517ABD