ชุดทัวร์ไกด์ ชุดแปลภาษา ชุดบรรยายไร้สาย Wireless Tour Guide Systems

tour-guide_รูปหลัก

ในการบรรยายสื่อสารภายในสถานที่โดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยพบปัญหาในการพูดหรือบรรยายในห้องประชุมเพราะมีระบบขยายเสียงภายไว้รองรับงานด้านนี้อยู่แล้ว หากเป็นนอกสถานที่ที่ไม่มีระบบเสียงล่ะ? เราจะทำยังไง?

แล้วหากเราต้องบรรยายไปด้วยพร้อมกับเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ เราต้องจำเป็นต้องขนระบบเสียงปริมาณเท่าไหร่ถึงจะพอในการไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าบนรถ หน้าอนุสาวรีย์วีระชน หรือการบรรยายประเภทกรุ๊ปทัวร์ การท่องเที่ยว การแนะนำสถานที่สำคัญๆ การบรรยายเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หรือองค์กรหน่วยงานต่างๆ ล้วนเป็นปัญหาทั้งสิ้นในการที่เราจะยกระบบขยายเสียงขนาดใหญ่ออกไป ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากเรามีระบบเสียงที่เราเรียกกันว่า “ชุดทัวร์ไกด์

ชุดทัวร์ไกด์ ชุดแปลภาษา ชุดบรรยายไร้สาย Wireless Tour Guide

 

tour-guide_1

ระบบเสียงชุดทัวร์ไกด์ (Wireless Tour Guide Systems) เป็นชุดไมโครโฟนชนิดเคลื่อนที่สำหรับผู้บรรยาย และชุดหูฟังชนิดเคลื่อนที่สำหรับผู้ฟัง โดยมีการรับ-ส่งสัญญาณผ่านช่องความถี่วิทยุแต่ล่ะช่องสัญญาณที่ถูกกำหนดมาให้ได้หลายๆช่องสัญญาณนั่นเองโดยอาจจะแยกเป็นช่องสัญญาณที่หนึ่งสำหรับภาษาไทย ช่องสัญญาณที่สองสำหรับภาษาอังกฤษ ช่องสัญญาณที่สามสำหรับภาษาจีนแล้วแต่เราจะกำหนด โดยผู้ฟังแต่ล่ะท่านสามารถเลือกช่องสัญญาณในการฟังแต่ล่ะช่องแต่ละภาษาได้โดยอิสระจากกันเมื่อมีผู้บรรยายมากกว่า 1 ภาษา

ในการรับ-ส่งสัญญาณสามารถรับ-ส่งสัญญาณได้ถึง 50 เมตรหรือมากกว่านี้แล้วแต่ประสิทธิภาพคุณภาพ ระบบ ยี่ห้อรวมถึงราคาของเครื่องมือที่กำหนดมา

ระบบเสียงชุดทัวร์ไกด์ ชุดแปลภาษา ชุดบรรยายไร้สาย เบื้องต้นประกอบไปด้วย

• ไมโครโฟนชนิดหนีบปกเสื้อ (Tie-Clip Microphone) สำหรับผู้บรรยาย

ypm101_pn1e

• เครื่องส่งสัญญาณ (Portable Transmitter) สำหรับผู้บรรยาย

toa_wm2100_tour-guide_transmitter

• หูฟัง (Ear-Suspension Earphone) สำหรับผู้ฟัง

toa_yp-e401_earphone

• เครื่องรับสัญญาณ (Portable Receiver) สำหรับผู้ฟัง

wt2100-01_pn1e<

โดยทั่วไป ชุด Tour Guide ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ
• รูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียว One Way ผู้บรรยายสามารถพูดสื่อสารไปยังกลุ่มผู้รับฟังการบรรยายได้เท่านั้นไม่สามารถตอบโต้กันได้
• รูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง Two Way ทั้งผู้บรรยายและผู้รับฟังการบรรยาย สามารถพูดสื่อสารโต้ตอบกันได้

ดังนั้นจะเห็นว่าระบบเสียงชุดทัวร์ไกด์สามารถตอบโจทย์ในการบรรยายนอกสถานที่แบบเคลื่อนที่ หรือการแปลภาษาทั้งภายในและภายนอกสถานที่ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการใช้งานที่ง่ายและสะดวกในการพกพา

X