ผลงานการติดตั้งระบบเสียง

3010
 กรมป่าไม้เชียงใหม่ด่านศุลกากรเชียงดาว  เทศบาลดอนแก้ว นิวคอนเซฟหางดง
70000
 บริษัท อีเบย์ บริษัทโอเคฟู้ด บ้านธรรมปกรณ์ ร.ร.กวดวิชา เชียงใหม่โปรเอด
10000
 ร.ร.เชียงใหม่คริสเตียนร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาลัย ร.ร.ธรรมราชศึกษาร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
0000
 ร.ร.ราชประชานุเคาระห์ 26ลำพูน ร.ร.เรยีนาเชลี ร.ร.วัดป่าตัน รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
0000
 รพ.ไชยปราการรพ.นครพิงค์ ศูนย์แพทย์ รพ.มะเร็งลำปางรพ.แม๊คคอร์มิค
0000
 โรงแรมแคนทาฮิลล์ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ โรงแรมแซงกรีล่า โรงแรมศิริปันนา
1 : 2 

 

X