ระบบไมค์ประชุม

ระบบไมค์ประชุม

เริ่มต้นชุดไมค์ประชุมอย่างไรดี

สำหรับท่านที่กำลังมองหา “ระบบเสียงสำหรับการประชุม” หรือ “ชุดไมค์สำหรับการประชุม” แต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี จำเป็นต้องมีอะไรบ้าง, การทำงานเป็นอย่างไร , จะจัดซื้อจัดหาได้จากที่ไหน

ในที่นี้ขอนำเสนอบทความสั้นๆง่ายต่อการเข้าใจมานำเสนอเพื่อเป็นการให้ข้อมูลสำหรับการเลือกเครื่องเสียงสำหรับประชุมสักชุด ชุดเครื่องเสียงสำหรับการประชุมนั้น ส่วนประกอบหลักๆ ประกอบด้วย

1. ชุดไมโครโฟนสำหรับประธานในที่ประชุม หรือ ไมโครโฟนประธาน ( Chairman Unit )

ซึ่งประธานในที่ประชุมนั้นมักจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมหรือควบคุมการประชุมนั้นๆ ดังนั้นไมโครโฟนชุดนี้นอกจากสามารถใช้พูดได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุมให้เปิดใช้งานหรือปิดได้จากชุดไมโครโฟนชุดนี้ได้ด้วย

musicspace_chairman_unit

2. ชุดไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate Unit )

เป็นไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน ใช้สำหรับร่วมประชุม

musicspace_delegate_unit

3. เครื่องควบคุม (Central Control Unit )

เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมและจ่ายกระแสไฟให้กับไมโครโฟนชุดประธานและไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งระบบ

musicspace_central_unit

หมายเหตุ

สำหรับลำโพงที่ใช้สำหรับการฟังส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฐานของไมค์ประชุมทุกชุด

ตัวอย่าง การต่อระบบชุดไมค์ประชุมเบื้องต้น

Diagram5

X