บริการให้เช่า

บริการให้เช่าโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

ระบบเครื่องงเสียง เชียงใหม่

บริการเช่าโปรเจคเตอร์ เชียงใหม่

บริการให้เช่าโรเจคเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม เชียงใหม่

และมีบริการระบบเครื่องเสียงห้องประชุมให้เช่าในราคาประหยัด

ขั้นตอนการขอเช่าระบบเครื่องเสียงห้องประชุมในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

 • 1.ค่าเช่าโปรเจคเตอร์ ตามความสว่าง และความละเอียด
  ความสว่าง 2,500 lm ความละเอียด 1024×768 (XGA) ค่าเช่าวันละ 1,000 บาท
  ความสว่าง 3,000 lm ความละเอียด 1024×768 (XGA) ค่าเช่าวันละ 1,000 บาท
  ความสว่าง 3,600 lm ความละเอียด 1024×768 (XGA) ค่าเช่าวันละ 1,500 บาท
  ความสว่าง 4,000 lm ความละเอียด 1024×768 (XGA) ค่าเช่าวันละ 2,000 บาท
  ความสว่าง 6,000 lm ความละเอียด 1024×768 (XGA) ค่าเช่าวันละ 3,000 บาท
 • 2.ค่าเช่าจอโปรเจคเตอร์
  จอขาตั้ง ขนาด  70×70 (180×180 CM)  ค่าเช่าวันละ 500 บาท
  จอขาตั้ง Easy Fold ฉายหน้า -หลัง ขนาด 150 นิ้ว (305×244 Cm) ค่าเช่าวันละ 3,000 บาท
 • 3.ค่าเช่าระบบเครื่องเสียง
  ไมโครโฟน,เพาเวอร์มิกเซอร์,ชุดลําโพง ค่าเช่าวันละ 3,000บาท
 • 4.กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเช่าเครื่อง 1 วัน พร้อมชำระค่าบริการ
 • 5.สามารถมัดจำเครื่องเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต คืนให้หลังจากนำเครื่องเช่ามาคืน
 • 6.รับเครื่องเช่าได้ช่วง 16.00-18.00 คืนเครื่องก่อนเที่ยง (รับและคืน เครื่อง ณ ที่ร้านของเราเท่านั้น)

ตัวอย่างเช่นลูกค้าต้องการใช้เครื่องเช่าวันอังคาร สามารถเข้ามารับเครื่องได้วันจันทร์ช่วง 16.00-18.00
คืนเครื่องวันพุธก่อนเที่ยง คิดค่าบริการเท่ากับ 1 วัน