ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย Wireless Microphone

ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย Wireless Microphone

ถ้าพูดถึงไมโครโฟนทุกๆคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วน้อยคนมากๆที่ไม่มีใครเคยจับไมโครโฟนมาก่อนเลย ในเรื่องของระบบเสียงไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คุณภาพของเสียงที่ได้ออกมา มีคุณภาพที่ดี ชัดเจน ถ้าเริ่มต้นอุปกรณ์ไมโครโฟนรับสัญญาณเสียงเข้ามาตั้งแต่แรกไม่ดีพอ สัญญาณเสียงเมื่อผ่านระบบออกไปก็จะไม่ดีพอเท่าที่ควรเช่นกัน ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญกับไมโครโฟนรวมถึงการเลือกรูปแบบการรับสัญญาณของไมโครโฟน (Pattern Microphone) ด้วยเช่นกัน เรามาทำความรู้จักไมโครโฟนกันครับ

ไมโครโฟน คืออะไร ก็คืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานเสียงที่รับเข้ามาให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า Transducer

ไมโครโฟน_1

ส่วนประกอบหลักต่างๆของไมโครโฟน

  • ตัวไมโครโฟน (Body Microphone)
  • ไดอะแฟรม (Diaphragm)
  • ว็อยซ์คอยล์ (Voice Coil)
  • ตัวป้องกันฝุ่นและลม (Windshield)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไมโครโฟน (Microphone) ได้มีการพัฒนาและออกแบบหลักการทำงานด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทนั้นๆ ออกมาหลากหลายชนิด เช่น

  • คริสตอลไมโครโฟน (Crystal Micophone)
  • เซอรามิคไมโครโฟน (Ceramic Microphone)
  • คาร์บอนไมโครโฟน (Carbon Microphone)
  • ริบบอนไมโครโฟน (Ribbon Microphone)
  • ไดนามิคส์ไมโครโฟน (Dynamic Microphone) เป็นไมโครโฟนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด มีความทนทานสูง
  • คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน (Condenser Microphone) เป็นไมโครโฟนที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าถึงจะทำงานได้ การรับสัญญาณมีความไวสูงและตอบสนองย่านความถี่ได้ดี

ทิศทางรัศมีการรับของเสียง (Polar Patterns)
เมื่อเราทราบชนิดของไมโครโฟนแล้ว อันดับต่อไปคือการเลือกรูปแบบทิศทางรัศมีการรับของเสียง (Polar Patterns) ซึ่งมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทนั้นๆ ทำให้เสียงที่ได้รับมามีความชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น
• Omni-Directional
• Cardioid or Uni-Directional
• Super-Cardioid
• Hyper-Cardioid
• Bi-Directional or Figure-8

pickuppatterns

ประเภทของไมโครโฟน
ไมโครโฟนยังแบ่งออกเป็นประเภทได้อีก หลายประเภทให้เลือกใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทนั้นๆ เช่น
• ไมค์แบบมีสาย (Wired Microphone)
• ไมค์แบบไร้สายหรือไมค์ลอย (Wireless Microphone)
• ไมค์ก้านยาวหรือไมค์คอห่าน (Gooseneck Microphone)
• ไมค์วางบนโต๊ะ (Boundary Microphone)
• ไมค์สตูดิโอ (Studio Microphone)

ประเภทของไมค์

ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)

ก็คือไมโครโฟนทั่วๆไปที่ได้มีการพัฒนาเอาวงจรเครื่องส่งสัญญาณเข้ามามีส่วนร่วมในตัวของไมโครโฟน ทำการขยายและผสมสัญญาณกระจายส่งออกมาเป็นคลื่นความถี่วิทยุ (Radio frequency) โดยมีตัวรับสัญญาณอีกเครื่องทำหน้าที่รับสัญญาณความถี่วิทยุของย่านความถี่นั้นๆที่ได้เข้ามา แล้วทำการแปลงเป็นสัญญาณเสียงเพื่อเข้ามาในระบบ โดยไม่ต้องมีสายมาเกี่ยวข้องในใช้งานรับ-ส่งเลย หรือที่เราเรียกกันว่า “ไมค์ลอย” โดยในการรับ-ส่งสัญญาณย่านความถี่วิทยุ ก็ได้มีการเริ่มใช้และพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาการรบกวนของสัญญาณในแต่ล่ะย่านความถี่ที่มีการใช้งานจนมากเกินไป โดยแบ่งเป็นย่านความถี่ ดังนี้
• ย่านความถี่ VHF (Very High Frequency) ช่วงย่านความถี่ 30 – 300 MHz
• ย่านความถี่ UHF (Ultra High Frequency) ช่วงย่านความถี่ 300 – 3000 MHz

ไมโครโฟน_2

โดยย่านความถี่วิทยุแต่ล่ะย่านที่กล่าวมา จะใช้งานได้ต้องได้รับการขออนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลขก่อน นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนานำเอาย่านความถี่ดิจิตอล 2.4 GHz ISM Band (Industrial Sciences Medicine) มาใช้งานอีกด้วย เป็นย่านความถี่ที่สามารถใช้งานได้เลย ไม่ต้องขออนุญาตเพราะเป็นคลื่นความถี่สาธารณะ ไมโครโฟนไร้สายที่กล่าวมามีให้เลือกใช้งานทั้งแบบไมค์ชนิดมือถือ ไมค์ชนิดหนีบปกเสื้อและไมค์ชนิดคล้องศรีษะ ให้เหมาะสมกับประเภทงานนั้นๆ

X