เริ่มต้นชุดไมค์ประชุมอย่างไรดี

    ไมโครโฟนประชุมหรือ Conference Microphone เป็นอุปกรณ์สำหรับส่งและแลกเปลี่ยนสัญญาณ โดยส่งสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนไปสู่ตัวรับเพื่อถ่ายทอดเข้าสู่ลำโพง หรือไปยังระบบเสียงสำหรับไมโครโฟนประชุม การเลือกไมโครโฟนมีความสำคัญในลำดับแรก ๆ เพราะหากเราเลือกไมค์ประชุมได้ถูกต้องเหมาะสมนั้น ย่อมส่งผลดีต่อการประชุม ทั้งในแง่ของความสบายตา และเกิดความราบรื่นในการประชุมได้ ดังนั้นในการเลือกไมโครโฟนประชุม เราควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้คือ

  • ลักษณะของห้องประชุม ทั้งขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงของหลังคา รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเลือกประเภทไมค์ที่เหมาะสมได้
  • คุณภาพเสียงและสัญญาณ ไมโครโฟนประชุมแต่ละชนิดมีคุณภาพเสียง และการส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน มีทั้งแบบ Analog และ Digital และการส่งสัญญาณแบบมีสายและไร้สาย
  • ทิศทางการรับเสียงของไมโครโฟน เพราะไมโครโฟนประชุมมีให้เลือกหลายแบบ ทั้งแบบคอห่าน แบบยาว แบบสั้น หรือแบบฝังในโต๊ะ มีทิศทางการรับเสียงทั้งแบบรับได้ทิศทางเดียว และแบบรับได้รอบทิศทาง
  • จำนวนผู้เข้าร่วมในการประชุม เพื่อการตัดสินใจในการเลือกจำนวนชุดไมโครโฟนหรือชนิดของไมโครโฟนที่เหมาะสม
  • ความสวยงามผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง เช่น  ไฟสถานะทำงานได้ดีหรือไม่ ฐานวางไมโครโฟนมั่นคงหรือไม่ เป็นต้น

    สำหรับไมโครโฟนประชุมหรือ Conference Microphone สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะแบบมีสาย (Wired Desktop Conference System) ไมโครโฟนประชุมฝังโต๊ะแบบมีสาย (Wire Flush Mount Conference Microphone) และไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะแบบไร้สาย (Wireless Desktop Conference Microphone System) ซึ่งไมโครโฟนประชุมทั้ง 3 ประเภทนี้ มีเอกลักษณ์ ข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้คือ

 

ติดต่อสอบถาม

web site swmedia

บริการ ส่งฟรีทั่วไทย

สอบถามข้อมูล
แชทถามข้อมูลก่อนเลือกสินค้า

รับเองที่ร้าน
รับสินค้าเองได้ที่ SWMEDIA

เปลี่ยนคืนง่าย

X